UJI y FISABIO unidos por la salud psicosocial en el sector sanitario

Ambas instituciones desarrollan un programa innovador con el objetivo de mejorar el bienestar de los empleados/as sanitarios de la provincia de Castellón.

Tras la última crisis económica, financiera y social que nuestro país sufrió a partir de 2007 el sector sanitario de nuestro país resultó afectado, aumentando el estrés, la ansiedad, la sobrecarga emocional etc.

Desde el ámbito de la Psicología organizacional y de la Salud Ocupacional se constata la necesidad de promover la salud psicosocial del personal sanitario, implementando intervenciones psicosociales positivas que desarrollen organizaciones saniarias saludables y resilientes (HERO-OSS).

Con el objetivo de generar sinergias y estimular nuevas colaboraciones entre el personal investigador y profesionales de la Universitat Jaume I y la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO), ambas instituciones han puesto en marcha un programa conjunto titulado “Observatorio psicosocial de organizaciones sanitarias saludables”.

El objetivo general del proyecto es la creación de un observatorio psicosocial que permita obtener evaluaciones psicosociales periódicas sobre el bienestar psicosocial de las personas que trabajan en el ámbito sanitario. Para ello se ha creado el checklist HERO-OSS como herramienta de identificación de factores psicosociales que servirán para la creación del observatorio psicosocial de organizaciones sanitarias saludables. Además, se ha desarrollado una página web donde se encontrará el checlist y el barómetro de organizaciones saludables (BOSS). También en este proyecto se incluye una investigación sobre Com-passion en tiempos de COVID-19 (https://jaumei.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6fI1LVnS4glsO6V) y un estudio piloto sobre #Gratitud, #Desempeño y #Bienestar también en el contexto sanitario. 

En el desarrollo de este proyecto también han coladorado otras entidades: Hospital General Universitari de Castelló, Sociedad Española de Psicología Positiva (SEPP) y en especial la Fundación Hospital Optimista (https://fundacionhospitaloptimista.org/). 

El equipo que dirige este proyecto se encuentra dentro del grupo de investigación WANT Prevención Psicosocial y Organizaciones Saludables. Desde hace más de veinte años realiza investigación en el campo de la Psicología de la Salud Ocupacional, en el marco de la Psicología Positiva, se centra en el estudio e identificación de organizaciones saludables, así como en intervenciones positivas, felicidad y bienestar en las organizaciones (www.want.uji.es). Concretamente en el proyecto UJISABIO participan como personal investigador: Susana Llorens (investigadora principal de la UJI), Joan Franco (investigador principal de FISABIO), Marisa Salanova (directora del equipo WANT); Isabel Martinez (coordinador del equipo WANT) y Valeria Cruz (miembro del equipo WANT).

Un estudi de l’equip WANT de l’UJI en les UCI de quatre hospitals mostra la influència de la gratitud en l’acompliment, qualitat del servei, compromís i benestar

Un estudi de les investigadores Carmen Soler i Marisa Salanova de l’equip WANT Prevenció Psicosocial i Organitzacions Saludables de la Universitat Jaume I de Castelló i Isabella Meneghel de la Universitat Internacional de Catalunya en col·laboració amb la Fundació Hospital Optimista ha demostrat un augment en els nivells de l’acompliment i sensació de benestar del personal que treballa en les Unitats de Vigilància Intensiva (UCI) de quatre hospitals espanyols després d’usar un programa que facilita «donar les gràcies» als companys i companyes a través d’una aplicació mòbil.

El projecte «Gratitud: impacte en el benestar i acompliment» iniciat a l’octubre de 2019 ha comptat amb la participació de 84 professionals dels hospitals Sant Joan de Déu de Còrdova, Montilla (Còrdova); Rei Joan Carles (Madrid) i Santa Bàrbara (Ciudad Real). S’emmarca dins de les accions dutes a terme en el projecte del Ministeri d’Economia i Competitivitat (PSI2015-64933-R) i compta amb la participació activa de la Fundació Hospital Optimista en el desenvolupament de l’app que fomenta la gratitud al costat del seu soci tecnològic Feedbalia.

A més de la mesura quantitativa dels nivells d’acompliment intra-rol, extra-rol i qualitat de servei que han permès constatar un augment del compromís i benestar dels participants, l’estudi ha comptat amb una anàlisi qualitativa que ha revelat que els professionals han sentit com millorava el clima de treball en l’UCI i que havia servit per a prendre consciència de les seues pròpies fortaleses i de la labor i actes de bondat quotidians de la resta del grup. Els beneficis s’han estès també en el temps, segons es desprèn dels tests realitzats setmanes després.

La investigació ha comptat amb grup experimental i un grup control (waiting list) i s’han realitzat tres avaluacions (una prèvia i una altra immediatament posterior per a conèixer els canvis en els nivells de felicitat, benestar recordat i experimentat; optimisme i escala d’acompliment) i una tercera després de tres setmanes de la intervenció per a avaluar els efectes en el temps del programa d’agraïment. La duració ha sigut de quatre mesos en total (amb tres setmanes d’intervenció i tres de seguiment) per a tots dos grups.

Cada dia, durant quatre setmanes, els professionals de les UCI participants han pensat en accions realitzades pels seus companys i companyes que pogueren vincular-se a alguna de les 24 fortaleses proposades per Seligman i Peterson (passió per aprendre, generositat, curiositat, humilitat, etc.) i que hagueren provocat en ells un sentiment d’agraïment i han donat les gràcies mitjançant l’aplicació mòbil. Malgrat que els sanitaris han sentit el suport de la ciutadania durant els primers mesos de la pandèmia, l’estudi ha revelat la importància del suport, l’empatia i l’agraïment entre els equips de treball i s’ha constatat més resiliència entre les unitats participants.

El programa de gratitud entre professionals de l’UCI ha tingut com a principal objectiu millorar algunes de les fortaleses, com la gratitud i l’optimisme, així com afavorir el benestar emocional dels professionals i analitzar el seu impacte en l’acompliment. El seu propòsit era prendre consciència dels aspectes positius de la quotidianeitat, les seues possibles causes, entrenar l’agraïment i analitzar el seu impacte en el benestar, amb la finalitat de contribuir a la valoració d’eines que ajuden a la transformació de les organitzacions sanitàries en entorns més saludables. En definitiva, passar de cultura de la queixa a una cultura d’agraïment.

Una vegada validada l’eficàcia de l’eina i l’impacte de la gratitud en variables com el benestar, acompliment, compromís i qualitat del servei a la ciutadania, la Fundació Hospital Optimista, l’equip WANT i Feedbalia han posat de manera gratuïta a la disposició dels participants de la VI edició dels Premis Hospital Optimista, l’app per a continuar cultivant la cultura de la gratitud versus la cultura de la queixa.

El equipo WANT de la UJI inicia un estudio para conocer la relación entre compasión y bienestar psicológico en el personal sanitario

Los datos permitirán plantear estrategias e intervenciones para la mejora del estado psicológico de este colectivo

El equipo de investigación WANT (Prevención Psicosocial y Organizaciones Saludables)  de la Universitat Jaume I de Castellón, dirigido por la Catedrática Marisa Salanova junto con la Dra. Susana Llorens, la profesora Lidón Nebot y la investigadora Mabel San Román, está realizando un estudio para conocer cuál es la relación entre la compasión y otras variables personales relacionadas con el bienestar psicológico en el personal sanitario en contacto con pacientes que sufren o han sufrido la enfermedad de la COVID-19. 

El proyecto titulado «Com-passion en tiempos de COVID-19» está dirigido explícitamente al personal sanitario. Consiste en un estudio longitudinal mediante el pase de un cuestionario y un estudio de diario durante 7 días. El análisis de los datos obtenidos permitirá al equipo investigador plantear estrategias e intervenciones para la mejora del bienestar psicológico en los profesionales sanitarios.

Las personas interesadas en participar en el estudio pueden contactar con el equipo en el correo electrónico want@uji.es

La investigación forma parte de los proyectos que están en marcha del equipo WANT y del proyecto UJISABIO, que tiene como objetivo el crear sinergias entre el personal investigador de la UJI con la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana (FISABIO) para el desarrollo de proyectos de investigación e innovación con gran potencial científico-técnico.